• Нэг удаагийн хэрэгсэл
  • Асаргаа сувилгаа
  • Гэмтлийн үеийн хэрэгсэл
  • Эмнэлгийн хэрэгсэл
  • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
  • Урвалж оношлуур
  • Анхны тусламж
1'600'000.00 ₮ 1'568'000.00 ₮ 1568000.0 MNT
150'000.00 ₮ 147'000.00 ₮ 147000.0 MNT
25'000'000.00 ₮ 24'500'000.00 ₮ 24500000.0 MNT
280'000.00 ₮ 274'400.00 ₮ 274400.0 MNT
30'000'000.00 ₮ 29'400'000.00 ₮ 29400000.0 MNT
2'000'000.00 ₮ 1'960'000.00 ₮ 1960000.0 MNT
375'000.00 ₮ 367'500.00 ₮ 367500.0 MNT
4'000'000.00 ₮ 3'920'000.00 ₮ 3920000.0 MNT
80'000.00 ₮ 78'400.00 ₮ 78400.0 MNT
335'000.00 ₮ 328'300.00 ₮ 328300.0 MNT
300'000.00 ₮ 294'000.00 ₮ 294000.0 MNT
250'000.00 ₮ 245'000.00 ₮ 245000.0 MNT
380'000.00 ₮ 372'400.00 ₮ 372400.0 MNT
950'000.00 ₮ 931'000.00 ₮ 931000.0 MNT
850'000.00 ₮ 833'000.00 ₮ 833000.0 MNT
4'000'000.00 ₮ 3'920'000.00 ₮ 3920000.0 MNT