• Нэг удаагийн хэрэгсэл
  • Асаргаа сувилгаа
  • Гэмтлийн үеийн хэрэгсэл
  • Эмнэлгийн хэрэгсэл
  • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
  • Урвалж оношлуур
  • Анхны тусламж
12'100.00 ₮ 11'858.00 ₮ 11858.0 MNT
4'800.00 ₮ 4'704.00 ₮ 4704.0 MNT
2'860.00 ₮ 2'803.00 ₮ 2803.0 MNT
125'000.00 ₮ 122'500.00 ₮ 122500.0 MNT
275'000.00 ₮ 269'500.00 ₮ 269500.0 MNT
10'000.00 ₮ 9'800.00 ₮ 9800.0 MNT
7'000.00 ₮ 6'860.00 ₮ 6860.0 MNT
7'000.00 ₮ 6'860.00 ₮ 6860.0 MNT
7'000.00 ₮ 6'860.00 ₮ 6860.0 MNT
35'000.00 ₮ 34'300.00 ₮ 34300.0 MNT
20'000.00 ₮ 19'600.00 ₮ 19600.0 MNT
1'600'000.00 ₮ 1'568'000.00 ₮ 1568000.0 MNT
150'000.00 ₮ 147'000.00 ₮ 147000.0 MNT
35'000.00 ₮ 34'300.00 ₮ 34300.0 MNT
37'500.00 ₮ 36'750.00 ₮ 36750.0 MNT
28'000.00 ₮ 27'440.00 ₮ 27440.0 MNT