• Нэг удаагийн хэрэгсэл
  • Асаргаа сувилгаа
  • Гэмтлийн үеийн хэрэгсэл
  • Эмнэлгийн хэрэгсэл
  • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
  • Урвалж оношлуур
  • Анхны тусламж
5'000.00 ₮ 5000.0 MNT
4'200.00 ₮ 4200.0 MNT
15'000.00 ₮ 15000.0 MNT
15'000.00 ₮ 15000.0 MNT
35'000.00 ₮ 35000.0 MNT
1'800.00 ₮ 1800.0 MNT
25'000.00 ₮ 25000.0 MNT
200'000.00 ₮ 200000.0 MNT
25'000.00 ₮ 25000.0 MNT
170'000.00 ₮ 170000.0 MNT
18'000.00 ₮ 18000.0 MNT
15'000.00 ₮ 15000.0 MNT
15'000.00 ₮ 15000.0 MNT