• Нэг удаагийн хэрэгсэл
  • Асаргаа сувилгаа
  • Гэмтлийн үеийн хэрэгсэл
  • Эмнэлгийн хэрэгсэл
  • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
  • Урвалж оношлуур
  • Анхны тусламж
125'000.00 ₮ 122'500.00 ₮ 122500.0 MNT
275'000.00 ₮ 269'500.00 ₮ 269500.0 MNT
10'000.00 ₮ 9'800.00 ₮ 9800.0 MNT
7'000.00 ₮ 6'860.00 ₮ 6860.0 MNT
7'000.00 ₮ 6'860.00 ₮ 6860.0 MNT
7'000.00 ₮ 6'860.00 ₮ 6860.0 MNT
35'000.00 ₮ 34'300.00 ₮ 34300.0 MNT
28'000.00 ₮ 27'440.00 ₮ 27440.0 MNT
2'050.00 ₮ 2'009.00 ₮ 2009.0 MNT
45'000.00 ₮ 44'100.00 ₮ 44100.0 MNT
3'500.00 ₮ 3'430.00 ₮ 3430.0 MNT
13'000.00 ₮ 12'740.00 ₮ 12740.0 MNT
25'000.00 ₮ 24'500.00 ₮ 24500.0 MNT
7'500.00 ₮ 7'350.00 ₮ 7350.0 MNT
35'000.00 ₮ 34'300.00 ₮ 34300.0 MNT