Алтайвитамин

Ревит

2,500₮

Үлдэгдэл: 0
Үлдэгдэл: 0
Тоо ширхэг
Дэлгэрэнгүй

Урьдчилан сэргийлэх болон эмчилгээний зорилгоор хэрэглэнэ. 

Биеийн болон оюуны хөдөлмөрийн ачаалал   ихэссэн   үе,   жирэмсэн,   хөхүүл   эхчүүд,   хоол   тэжээлийн   ерөнхий   өөрчлөлт,   дархлаа сулрахад, халдварт өвчний дараа, томуугийн үед хэрэглэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Урьдчилан сэргийлэх болон эмчилгээний зорилгоор хэрэглэнэ. 

Биеийн болон оюуны хөдөлмөрийн ачаалал   ихэссэн   үе,   жирэмсэн,   хөхүүл   эхчүүд,   хоол   тэжээлийн   ерөнхий   өөрчлөлт,   дархлаа сулрахад, халдварт өвчний дараа, томуугийн үед хэрэглэнэ.

2021 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч платформ.