Yuwell

Хүчилтөрөгчийн аппарат

1,200,000₮

Хүргэлттэй
Хүргэлттэй
Дэлгэрэнгүй

Хүчин чадал: 0.5~3л/мин 

Хүчилтөрөгчийн хувь: 93%±3% 

Нэмэлт үйлдэл: Утлага хйих боломжтой 

Дэлгэрэнгүй

Хүчин чадал: 0.5~3л/мин 

Хүчилтөрөгчийн хувь: 93%±3% 

Нэмэлт үйлдэл: Утлага хйих боломжтой 

2022 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч платформ.