s
https://cdn.zochil.shop/1e8e08b1-3c62-46f6-a21a-8452c9059bd3_t1500.jpg
https://cdn.zochil.shop/1e8e08b1-3c62-46f6-a21a-8452c9059bd3_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/00e8f6f8-2c73-4c38-9c48-2808ca490839_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/fba38121-3d36-4002-a77e-b5e9a22e8658_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/6cc1e4b6-d707-44be-b7d0-761278d2a944_t700.jpg

Yuwell

Хүчилтөрөгчийн аппарат

1,500,000₮

Хүргэлттэй
Хүргэлттэй
Дэлгэрэнгүй

Хүчин чадал: 1~5л/мин 

Хүчилтөрөгчийн хувь: ≥90% 

Нэмэлт үйлдэл: Утлага хийх боломжтой                             

Эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэх

Дэлгэрэнгүй

Хүчин чадал: 1~5л/мин 

Хүчилтөрөгчийн хувь: ≥90% 

Нэмэлт үйлдэл: Утлага хийх боломжтой                             

Эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэх

2022 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogogплатформ.