s
https://cdn.zochil.shop/f8d5dc09-de66-4563-b912-ce9906f85258_t1500.jpg
https://cdn.zochil.shop/f8d5dc09-de66-4563-b912-ce9906f85258_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/7c7da342-e47b-4550-b0c9-eb37bfde4a5d_t700.jpg

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЗАЙНААС ХАЛУУН ХЭМЖИГЧ

60,000₮

Дэлгэрэнгүй

LCD ДЭЛГЭЦТЭЙ ЗАЙНААС ХАЛУУН ХЭМЖИГЧ

ХҮНИЙ БИЕИЙН ДУЛААНЫГ 32°C-43°C 

ЭД ЗҮЙЛСИЙТ ТОХИРГООН ДЭЭР 0°C-60°C 

ХЭМЖИХ ХУГАЦАА 1s 

2Ш AAA БАТТЕРЕЙГААР АЖИЛЛАДАГ

САНАХ ОЙ-СҮҮЛИЙН 20 УДААГЫН ХЭМЖИЛТЫГ ХАДГАЛАХ

ЖИН 80g

Дэлгэрэнгүй

LCD ДЭЛГЭЦТЭЙ ЗАЙНААС ХАЛУУН ХЭМЖИГЧ

ХҮНИЙ БИЕИЙН ДУЛААНЫГ 32°C-43°C 

ЭД ЗҮЙЛСИЙТ ТОХИРГООН ДЭЭР 0°C-60°C 

ХЭМЖИХ ХУГАЦАА 1s 

2Ш AAA БАТТЕРЕЙГААР АЖИЛЛАДАГ

САНАХ ОЙ-СҮҮЛИЙН 20 УДААГЫН ХЭМЖИЛТЫГ ХАДГАЛАХ

ЖИН 80g

2022 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogogплатформ.