Захирлын мэндчилгээ

Бид ард иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эмийн зохистой хэрэглээг бий болгох, нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлагаа хэрэгжүүлэхэд мэдлэг чадвар, сэтгэл зүрхээ дайчлан ажиллаж байна. 


Ньюремеди ХХК Ерөнхий захирал Н.Баяржавхлан